Sabrina kweekt onverwacht een lutino. Hoe nu verder?

Hallo,

had een paar vraagjes:
Hoe vererft lutino zich als je een lutino man hebt en die verpaard met een normale pop?Zijn er kleurslagen waar je een lutino niet het beste mee kan verparen?
Heb hieronder een link van een zelf gekweekte lutino. Is dit nu een mannetje of een popje?Op de foto is deze 5 weken oud...

Lutino

groeten,

sabrina

Sabrina,

Zo op het eerst zicht lijkt het mij een pop. Het kan enkel een mam zijn als de moeder ook ino (of lacewing) is. De vader moet altijd het ino gen dragen om ino nakomelingen te krijgen: ofwel is hij ino ofwel is hij split.

Samengevat: waarschijnlijk is de vader split en is dit een pop. Is het zo gebruik dan de pop en haar vader om verder mee te kweken (eventueel aan elkaar gekoppeld).

Kleurslagen om te vermijden in ino zijn cinnamon en volgens sommige ook grijsvleugel/overgoten en dergelijke. Vaak wordt de grijsfaktor ingekweekt voor een egalere kleur en de donkerfaktor voor een wat diepere kleur.

De vererving voor ino (en alle geslachtsgebonden factoren zoals cinnamon, opaline, ...) is:
(zie ook http://www.schilduil.org/genetics/sex/ en voorbeeld 5 [vervang cin(namon) met ino])

 1. ino man x ino pop => ino
 2. ino man x normale pop => normale/ino mannen + ino poppen
 3. normale man x ino pop => normale/ino mannen + normale poppen
 4. normale/ino man x ino pop => normale/ino mannen + ino mannen + normale poppen + ino poppen
 5. normale/ino man x normale pop => normale mannen + normale/ino mannen + normale poppen + ino poppen

Dit jong komt van een grijsgroene man( split voor lutino) en een groene opaline pop.

Sabrine,

Grijsgroen/ino man x opaline pop =>
 grijsgroen man/opaline
 grijsgroen man/opaline, ino
 lichtgroen man/opaline
 lichtgroen man/opaline, ino
 grijsgroen pop
 lutino pop (die ook grijsfaktor draagt)
 lichtgroen pop
 lutino pop (zonder grijsfaktor)

(Ik heb hier verondersteld dat de grijsfaktor enkel is, als hij dubbel is zijn er nooit niet-grijsgroene nakomelingen). Als je de kleuren van alle jongen uit dat koppel (en eventueel voorouders) doorstuurt kan ik een nauwkeurigere berekening maken.

Op zich is dit een mooie paring om lutino's te kweken. De opaline faktor kan geen kwaad. En zoals reeds gezegd is de grijsfaktor nuttig voor de kleur. Met zo'n paring weet je natuurlijk wel niet welke zonen ook split zijn. De mogelijke paringen met lutino's en splitten heb ik je al gegeven.

grijsgroen man x opaline pop
Ik had 4 jongen uit dat nest:

 • 1 lutino
 • 1 grijsgroen opaline
 • 1 groen opaline
 • 1 groene
Vader lutino: grijsgroen
vader: grijsgroen

Broer lutino: grijsgroen opaline
grijsgroen opaline

Sabrina,

Nu wordt het interessant. Vooreerst de grijsfaktor: je hebt ook niet-grijsgroenen gekweekt dus de vader is enkelfaktorig grijs.

MAN: Grijsgroen (EF)

We weten al dat hij split ino is:

MAN: Grijsgroen (EF)/ino

Je hebt ook opalines gekweekt uit dit koppel. Dit kan enkel als de vader ook split opaline is:

MAN: Grijsgroen (EF)/ino opaline

Nu hier wordt het interessant. Het ino en het opaline gen liggen op hetzelfde chromosoom (het X-chromosoom). Mannen hebben 2 X chromosomen, vermits deze split is voor ino zal 1 gen wildvorm zijn (ino+) en 1 gen de mutatie (ino). Hij is ook split voor opaline dus hier ook 1 gen wildvorm (op+) en 1 gen mutatie (op). Als we met deze gegevens de twee chromosomen van die man willen tekenen kunnen we twee verschillende chromosoomparen tekenen:

Mogelijkheid 1: grijsgroen (EF)/ino-opaline
Chromosoom 1: X ino+ op+
Chromosoom 2: X ino op

Mogelijkheid 2: grijsgroen (EF)/ino, opaline
 Chromosoom 1: X ino op+
 Chromosoom 2: X ino+ op

Nu welke van de twee heb jij ? Daarvoor eerst het X en Y chromosoom van de pop:

POP: opaline
 Chromosoom 1: X ino+ op
 Chromosoom 2: Y

We zullen de twee mogelijkheden eens uitrekenen. We laten de grijsfaktor hier even buiten beschouwing. Om een koppeling uit te rekenen met maar 1 chomosoom kombineer je elk chromosoom van de man met elk chromosoom van de pop.

Mogelijkheid 1
MAN: X ino+ op+ / X ino op
POP: X ino+ op / Y
Jongen:
 X ino+ op+ / X ino+ op : normale man split opaline
 X ino+ op+ / Y : normale pop
 X ino op / X ino+ op : opaline man split ino
 X ino op / Y : lutino pop (die ook opaline is, maar dat zie je niet)

Mogelijkheid 2
MAN: X ino op+ / X ino+ op
POP: X ino+ op / Y
Jongen:
 X ino op+ / X ino+ op : normale man split opaline, ino (op en ino op verschillende chromosomen)
 X ino op+ / Y : lutino pop
 X ino+ op / X ino+ op : opaline man
 X ino+ op / Y : opaline pop

Als je deze twee resultaten vergelijkt dan zie je dat je aan de dochters kan herkennen welk type van man je hebt:

 • grijsgroen (EF)/ino-opaline zal lutino(-opaline) en normale poppen geven
 • grijsgroen (EF)/ino, opaline zal lutino en opaline poppen geven

Als je weet welk van deze twee types het is kan je ook voorspellen welke zonen waarschijnlijk ook split lutino zijn:

 • grijsgroen (EF)/ino-opaline x opaline geeft opaline/ino mannen en normale mannen
 • grijsgroen (EF)/ino, opaline x opaline geeft opaline mannen en normale/ino mannen

Let wel er is ook nog zoiets als crossing-over (of ook: recombinatie) die ervoor zorgt dat het ene type man af en toe ook wel af en toe een jong krijgt zoals het andere type man. Tussen het ino en het opaline gen zou deze kans 30% zijn (dus eigenlijk wel vrij hoog). Vandaar dat je wel een beetje moet oppassen met de conclusie van welke zonen split voor ino zijn.

Bedankt voor de duidelijke uitleg. Wanneer ze oud genoeg is, raadt je me dan aan om haar te verparen met haar vader?

Goeie vraag die ik niet zomaar met ja of nee ga beantwoorden. Eerst en vooral veronderstel ik dat je graag (veel) lutino's wil kweken want anders had je deze vraag niet gesteld. Ten tweede veronderstel ik dat je kwaliteits lutino's wil kweken. Je grijsgroen (EF) man/ino opaline is zeker een goed startpunt voor een mooie lutino stam.

Voor ik verder ga moet ik zeggen dat mijn filosofie is van eerst kwaliteit te kweken en dan pas in tweede instantie naar de kleur te kijken. Het kan dus zijn dat mijn mening wat doorschijnt in mijn antwoord.

Het eerste dat je dan zal moeten doen is vogels die het ino gen dragen verder gebruiken in de kweek. Dit zijn in eerste instantie de vader en de lutino pop(pen). Ook de zonen van de vader (broers/half-broers van de lutino) kan je verder gebruiken omdat die misschien split zijn.

Welke partners je voor deze vogels gebruikt maakt niet zoveel uit. Als je kwaliteits lutino's wil kweken gebruik je best kwaliteitsvolle partners. En zoals reeds gezegd gaat de vookeur lichtjes uit naar een partner met de grijs- en/of donkerfaktor en gebruik geen cinnamon vogels.

Laten we eens veronderstellen dat je snel veel lutino's wil kweken. Dan paar je de stamvader aan zijn lutino dochter:

 1. split ino man x ino pop => ino mannen + split ino mannen + ino poppen + normale poppen (oftewel 50% ino's, zowel mannen als poppen)
 2. Je hebt misshien geluk en een van de broers is ook split ino:
  split ino man x normale pop => split ino mannen + normale mannen + ino poppen + normale poppen

Met deze twee koppels kan je dan het jaar daarop weer verder (split ino mannen uit koppel 1 x ino poppen uit koppel 2). Ik raad aan de lutino man(nen) aan wat vers bloed te paren want anders zal de inteelt in je lutino lijn erg hoog worden.

Even twee woorden over inteelt. Vader x dochter is sterke inteelt. Bij zo'n sterke inteelt moet je altijd rekening houden dat hierdoor problemen de kop kunnen opsteken. Inteelt versterkt eigenlijk het genetisch potentieel van de ouders. Als er goede eigenschappen in ouders zitten worden deze versterkt, als er slechte eigenschappen in de ouders zitten worden deze versterkt. Elke vogel heeft goede en slechte eigenschappen, dus je moet als je inteelt gebruikt dubbel opletten bij de selectie.

Dat gezegd zijnde heb ik het vermoede dat je de grijsgroene stamvader hebt gekocht omdat hij je stam naar een hoger niveau kan brengen. In die zin is het misschien wel wenselijk dat je met deze man aan inteelt doet om zijn goede eigenschappen te versteren. Als je daarom beslist van hem aan een dochter te paren, paar hem dan aan z'n beste dochter. Als dat niet die lutino pop is dan zou ik de paring stamvader x lutino dochter zeker afraden. Nu ben ik al wat naast de kwestie bezig over het opbouwen van een stam en niet zozeer meer over het kweken van lutino's.

Dat was de vader x dochter optie. Nu de andere optie. De lutino pop aan een normale man en de stamvader en zijn zoons aan normale poppen:

 1. normale man x lutino pop => split ino mannen + normale poppen
 2. split ino man x normale pop => split ino mannen + normale mannen + ino poppen + normale poppen.

Met deze nakomelingen kan je dan het jaar daarna weer verder. De zonen van de lutino pop kan je paren aan een lutino half-zus of nicht. Als een zoon split blijkt kan je hem aan een jonge lutino half-zus paren.

Je zal zien dat je bij de tweede methode dat eerste jaar wat minder lutino's zal kweken, maar vanaf dan ben je vertrokken welke methode je ook gebruikt.

Sabrina, het is goed dat je er nu al over nadenkt. Denk alvast wat na over de paringen voor volgend jaar maar weet dat je pas echt beslissingen kan nemen nadat de jongen volgroeid zijn en je ze kan beoordelen op hun kwaliteiten en fouten. (Tenzij je enkel op kleurslag koppelt natuurlijk)

Lutino x lutino is een paring waar op zich niets mis mee is. Maar heb je een beter niet lutino pop over dan de lutino, gebruik die dan om je lutino's te verbeteren.

[Waarschuwing: eigen mening] Denk op lange termijn. Dat wil zeggen dat als je later uitstekende lutino's wil kweken je eerst en vooral moet zorgen voor kwaliteit in je stam. Natuurlijk hou je ook enkele lutino paringen maar je beste vogels moet je, onafhankelijk van kleur, eerst en vooral gebruiken om een kwaliteitsvolle stam op te bouwen. Die kwaliteit zal dan zowiezo in je lutino paringen binnensijpelen. [/Waarschuwing]

Text: (C) Bert Raeymaekers
Foto's: (C) Sabrina, die zo vriendelijk was het gebruik van de foto's bij dit artikel toe te staan.